FAQ

What is this?
ActorAgeCheck is a free service that allows you to quickly view the age of an actor/actress along with their age in a specific movie (it's important to note that the age of a person in a particular movie is based on the movies release date, and may not represent the actual filming date).

How accurate is ActorAgeCheck?
Our database is powered by the most powerful people on the planet. Studies show that 60% of the time, our search works every time.

It's missing a bunch of stuff
It's definitely not perfect, and I'm always working to improve the site. If you see a bug, please email me below.

What's new in this update?
It's much prettier... and faster! In addition to a new design, everything is served through the cloud and cached to speed up image loading. Send your feedback! [email protected]

ActorAgeCheck - How old was this actor in

Killer 2

Killer 2

Release Date: 1999-01-08 (22 years ago)
Cezary Pazura
Jerzy Kiler / pułkownik Jose Arcadio Morales
Cezary Pazura was:
Janusz Rewiński
Stefan "Siara" Siarzewski
Janusz Rewiński was:
Małgorzata Kożuchowska
Ewa Szańska
Małgorzata Kożuchowska was:
Katarzyna Figura
Rysia "Gabrysia" Siarzewska
Katarzyna Figura was:
Jolanta Fraszyńska
Aldona "Dona" Lipska
Jolanta Fraszyńska was:
Jan Englert
senator Ferdynand Lipski
Jan Englert was:
Krzysztof Kiersznowski
"Wąski", człowiek "Siary"
Krzysztof Kiersznowski was:
Marek Kondrat
Mieczysław Klonisz, dyrektor więzienia
Marek Kondrat was:
Peter J. Lucas
"Szakal"
Peter J. Lucas was:
Jerzy Stuhr
komisarz Jerzy Ryba
Jerzy Stuhr was:
Andrzej Grabarczyk
prezydent RP
Andrzej Grabarczyk was:
Gabriela Kownacka
Pierwsza Dama
Gabriela Kownacka was:
Jan Machulski
Zenon, generał policji
Jan Machulski was:
Olaf Lubaszenko
Olaf Lubaszenko (w roli samego siebie)
Olaf Lubaszenko was:
Stefan Friedmann
starszy sierżant Owczarek vel Zbig, "młody wilk"
Stefan Friedmann was:
Michał Milowicz
Rado, "młody wilk" Radosław
Michał Milowicz was:
Marcin Dorociński
Miro, "młody wilk" Mirosław
Marcin Dorociński was:
Franciszek Trzeciak
Waldek z Cargo
Franciszek Trzeciak was:
Fernando Villagomez
tłumacz Moralesa
Fernando Villagomez was:
Andrzej Blumenfeld
Celejewski, adwokat Lipskiego
Andrzej Blumenfeld was:
Szymon Majewski
aspirant Mioduch, podwładny Ryby
Szymon Majewski was:
Zdzisław Ambroziak
sprawozdawca komentujący mecz tenisowy Prezydent RP kontra Jurek Kiler
Zdzisław Ambroziak was:
Witold Pyrkosz
ksiądz udzielający ślubu Kilerowi i Donie
Witold Pyrkosz was:
Zbigniew Korepta
emeryt - kombatant na odsłonięciu obelisku ku czci Jurka Kilera
Zbigniew Korepta was:
Mariusz Pilawski
strażnik więzienny
Mariusz Pilawski was:
Marian Glinka
szef ochrony prezydenta
Marian Glinka was:
Andrzej Beja-Zaborski
szef kancelarii prezydenta (w napisach: Andrzej Zaborski)
Andrzej Beja-Zaborski was:
Edyta Łukaszewicz-Lisowska
dziennikarka
Edyta Łukaszewicz-Lisowska was:
Olaf Eysmont
dziennikarz I
Olaf Eysmont was:
Janusz Onufrowicz
dziennikarz II
Janusz Onufrowicz was:
Jacek Jarzyna
dziennikarz III
Jacek Jarzyna was:
Sebastian Konrad
dziennikarz IV
Sebastian Konrad was:
Babiker Artoli
Shah-Al
Babiker Artoli was:
Paweł Wilczak
konwojent, człowiek Lipskiego w Fundacji Jurka Kilera
Paweł Wilczak was:
Sylwester Maciejewski
dyrektor banku na odsłonięciu obelisku ku czci Jurka Kilera
Sylwester Maciejewski was:
Joanna Janikowska-Samojłowicz
prostytutka Evita
Joanna Janikowska-Samojłowicz was:
Rafał Ozyra
taksówkarz
Rafał Ozyra was:
Jerzy Koziński
sobowtór Siary
Jerzy Koziński was:
Tomasz Tomaszewski
sędzia tenisowy
Tomasz Tomaszewski was:
Stanisław Orzędała
sobowtór Kilera
Stanisław Orzędała was:
Leszek Blautenberg
sobowtór Moralesa
Leszek Blautenberg was:
Jan Hryniak
dziennikarz (nie występuje w napisach)
Jan Hryniak was:
Juliusz Machulski
mężczyzna na Okęciu czekający na Barry'ego Sonnenfelda (nie występuje w napisach)
Juliusz Machulski was:
Julian Mere
ochroniarz Dony (nie występuje w napisach)
Julian Mere was:
Jan Krzysztof Szczygieł
facet od wykładzin (nie występuje w napisach)
Jan Krzysztof Szczygieł was:
Piotr Zelt
ochroniarz Dony (nie występuje w napisach)
Piotr Zelt was:
Powered by Rocket Loader