FAQ

What is this?
ActorAgeCheck is a free service that allows you to quickly view the age of an actor/actress along with their age in a specific movie (it's important to note that the age of a person in a particular movie is based on the movies release date, and may not represent the actual filming date).

How accurate is ActorAgeCheck?
Our database is powered by the most powerful people on the planet. Studies show that 60% of the time, our search works every time.

It's missing a bunch of stuff
It's definitely not perfect, and I'm always working to improve the site. If you see a bug, please email me below.

What's new in this update?
It's much prettier... and faster! In addition to a new design, everything is served through the cloud and cached to speed up image loading. Send your feedback! [email protected]

ActorAgeCheck - How old was this actor in

Clergy

Clergy

Release Date: 2018-09-28 (2 years ago)
Arkadiusz Jakubik
ksiądz Kukuła
Arkadiusz Jakubik was:
Robert Więckiewicz
ksiądz Trybus
Robert Więckiewicz was:
Jacek Braciak
ksiądz Lisowski
Jacek Braciak was:
Janusz Gajos
arcybiskup Mordowicz
Janusz Gajos was:
Joanna Kulig
Hanka Tomala
Joanna Kulig was:
Adrian Zaremba
wikary Jan
Adrian Zaremba was:
Magdalena Celówna-Janikowska
Natalia ( napisach: Magdalena Celówna)
Magdalena Celówna-Janikowska was:
Ignacy Klim
Rysiek
Ignacy Klim was:
Michał Gadomski
ojczym Ryśka
Michał Gadomski was:
Katarzyna Chlebny
Bożena
Katarzyna Chlebny was:
Iwona Bielska
Kaczorowska
Iwona Bielska was:
Bartosz Tryboń
syn Nowakowej
Bartosz Tryboń was:
Kamil Panas
uczeń Bury
Kamil Panas was:
Robert Wabich
komendant Bury
Robert Wabich was:
Sebastian Perdek
sierżant Małecki
Sebastian Perdek was:
Oleh Kyryliv
Żenia
Oleh Kyryliv was:
Roman Skorovskiy
grabarz
Roman Skorovskiy was:
Richard Pitrimov
kolega
Richard Pitrimov was:
Izabela Kuna
nauczycielka etyki
Izabela Kuna was:
Mia Goti
Sara
Mia Goti was:
Wojciech Urbański
lekarz
Wojciech Urbański was:
Helena Sujecka
recepcjonistka
Helena Sujecka was:
Pola Strusińska
uczennica
Pola Strusińska was:
Jakub Dyniewicz
uczeń Waliszko
Jakub Dyniewicz was:
Przemysław Redkowski
ratownik
Przemysław Redkowski was:
Jan Nosal
parafianin
Jan Nosal was:
Anna Szymańczyk
Mrozowska
Anna Szymańczyk was:
Mateusz Więcławek
starszy posterunkowy Borek
Mateusz Więcławek was:
Paweł Kumięga
sierżant
Paweł Kumięga was:
Bartosz Kopeć
komendant posterunku
Bartosz Kopeć was:
Jarosław Gruda
Zajdel
Jarosław Gruda was:
Marta Waldera
Grzelakowa
Marta Waldera was:
Jakub Wróblewski
syn Grzelakowej
Jakub Wróblewski was:
Magdalena Smalara
Jadzia
Magdalena Smalara was:
Franciszek Bartłomiejczyk
Michał
Franciszek Bartłomiejczyk was:
Stanisław Brejdygant
ksiądz Teodor
Stanisław Brejdygant was:
Michał Jarmicki
ksiądz Marian
Michał Jarmicki was:
Jacek Beler
ksiądz Petarda
Jacek Beler was:
Zacharjasz Muszyński
ksiądz Skiba
Zacharjasz Muszyński was:
Wojciech Frycz
ksiądz z akordeonem
Wojciech Frycz was:
Marcin Rychcik
sekretarz arcybiskupa
Marcin Rychcik was:
Mikołaj Kubacki
kleryk
Mikołaj Kubacki was:
Robert Krajewski
kanclerz
Robert Krajewski was:
Mieczysław Ostroróg
ksiądz Petrycki
Mieczysław Ostroróg was:
Piotr Szczerbic
ksiądz Dziękuję
Piotr Szczerbic was:
Rafał Mohr
ksiądz Stanisław
Rafał Mohr was:
Adrian Jastrzębski
mały Kukuła
Adrian Jastrzębski was:
Delfina Wilkońska
matka
Delfina Wilkońska was:
Serhiy Bachyk
ojciec
Serhiy Bachyk was:
Agnieszka Matysiak
matka przełożona Jukunda
Agnieszka Matysiak was:
Ewa Serwa
zakonnica
Ewa Serwa was:
Miłosz Kwiecień
Krzyś
Miłosz Kwiecień was:
Davyd Shevtsov
winny
Davyd Shevtsov was:
Albert Lach
wymierzający karę
Albert Lach was:
Przemysław Strojkowski
wyrostek
Przemysław Strojkowski was:
Mateusz Pierożek
mały Lisowski
Mateusz Pierożek was:
Robert Rogalski
ksiądz Stanisław
Robert Rogalski was:
Mirosław Haniszewski
ksiądz Bogdan
Mirosław Haniszewski was:
Bartłomiej Firlet
ksiądz dyżurny
Bartłomiej Firlet was:
Bartłomiej Topa
ksiądz Leman
Bartłomiej Topa was:
Adetoye Sanday
ksiądz Rwanda
Adetoye Sanday was:
Juliusz Chrząstowski
ksiądz w ośrodku
Juliusz Chrząstowski was:
Bartłomiej Bobrowski
ksiądz w ośrodku
Bartłomiej Bobrowski was:
Włodzimierz Matuszak
ksiądz w ośrodku
Włodzimierz Matuszak was:
Piotr Różański
ksiądz w ośrodku
Piotr Różański was:
Andrzej Słabiak
ksiądz w ośrodku
Andrzej Słabiak was:
Stanisław Szelc
ksiądz w ośrodku
Stanisław Szelc was:
Leszek Zdybał
ksiądz w ośrodku
Leszek Zdybał was:
Joanna Aleksandrowicz
ofiara pedofilii
Joanna Aleksandrowicz was:
Tomasz Augustynowicz
ofiara pedofilii, dziennikarz
Tomasz Augustynowicz was:
Olga Bończyk
ofiara pedofilii
Olga Bończyk was:
Marcin Czarnik
ofiara pedofilii, dziennikarz
Marcin Czarnik was:
Anna Grycewicz
ofiara pedofilii
Anna Grycewicz was:
Paweł Kowalczyk
ofiara pedofilii
Paweł Kowalczyk was:
Katarzyna Krzanowska
ofiara pedofilii
Katarzyna Krzanowska was:
Piotr Michalski
ofiara pedofilii
Piotr Michalski was:
Sebastian Pawlak
ofiara pedofilii
Sebastian Pawlak was:
Jagoda Pietruszkówna
ofiara pedofilii
Jagoda Pietruszkówna was:
Piotr Pilitowski
ofiara pedofilii
Piotr Pilitowski was:
Adam Serowaniec
ofiara pedofilii
Adam Serowaniec was:
Natalia Sikora
ofiara pedofilii
Natalia Sikora was:
Iwona Sitkowska
ofiara pedofilii
Iwona Sitkowska was:
Rafał Trzaska
ofiara pedofilii
Rafał Trzaska was:
Maja Wachowska
ofiara pedofilii
Maja Wachowska was:
Julia Wyszyńska
ofiara pedofilii, zakonnica
Julia Wyszyńska was:
Karol Piotr Zapała
ofiara pedofilii (w napisach: Karol Zapała)
Karol Piotr Zapała was:
Katarzyna Herman
Zakrzewska
Katarzyna Herman was:
Henryk Talar
Kuraś
Henryk Talar was:
Józef Duriasz
arcybiskup Śliż
Józef Duriasz was:
Zbigniew Waleryś
Edward
Zbigniew Waleryś was:
Andrzej Konopka
kierownik budowy
Andrzej Konopka was:
Michał Starski
inspektor
Michał Starski was:
Grzegorz Mikołajczyk
Mocarz
Grzegorz Mikołajczyk was:
Bartosz Bielenia
lizus
Bartosz Bielenia was:
Ryszard Łukowski
X
Ryszard Łukowski was:
Marek Kossakowski
proboszcz parafii miejskiej
Marek Kossakowski was:
Andrzej Deskur
pasażer
Andrzej Deskur was:
Elżbieta Jarosik
babcia z wnukiem
Elżbieta Jarosik was:
Mirosław Kropielnicki
Wilusz
Mirosław Kropielnicki was:
Magdalena Biegańska
frau Szmidt
Magdalena Biegańska was:
Marek Jera
Herr Szmidt
Marek Jera was:
Izabela Kapiasová
czeska recepcjonistka
Izabela Kapiasová was:
Vladimír Javorský
ginekolog
Vladimír Javorský was:
Betty Q
domina
Betty Q was:
Leonardo Lacaria
włoski pilot
Leonardo Lacaria was:
Jan Zapała
Henio
Jan Zapała was:
Dariusz Toczek
szukający sprawiedliwości
Dariusz Toczek was:
Michał Mostowiec
uczeń Goleń
Michał Mostowiec was:
Olaf Marchwicki
uczeń Dyrdycz
Olaf Marchwicki was:
Jan Karewicz
uczeń Matysik
Jan Karewicz was:
Maxim Topyła
uczeń Urbaniak (w napisach: Maksym Topyła)
Maxim Topyła was:
Matylda Baczyńska
pielęgniarka
Matylda Baczyńska was:
Antoni Barłowski
Czekaj
Antoni Barłowski was:
Wiesław Kruczek
Romański
Wiesław Kruczek was:
Marek Bogucki
szef zakładu pogrzebowego
Marek Bogucki was:
Andrea Cattaneo
dziennikarz włoski
Andrea Cattaneo was:
Monika Frajczyk
urzędniczka
Monika Frajczyk was:
Tomasz Piotrowski
policjant w szpitalu
Tomasz Piotrowski was:
Bohdan Graczyk
poseł
Bohdan Graczyk was:
Jan Hartman
poseł
Jan Hartman was:
Dorota Zięciowska
pani minister
Dorota Zięciowska was:
Marcin Juchniewicz
narzeczony
Marcin Juchniewicz was:
Jacek Milczanowski
dyrektor Caritasu
Jacek Milczanowski was:
Jan Paździorko
kierowca ciężarówki
Jan Paździorko was:
Maria Sobocińska
zakonnica
Maria Sobocińska was:
Małgorzata Kowalska
zakonnica
Małgorzata Kowalska was:
Dan Sumikowski
Wiesiek
Dan Sumikowski was:
Kacper Tatar
chłopiec
Kacper Tatar was:
Piotr Urbaniak
ksiądz spiker
Piotr Urbaniak was:
Paweł Żabicki
ksiądz Żaba
Paweł Żabicki was:
Alicja Kubaszewska
matka Hanki
Alicja Kubaszewska was:
Oliwia Angerstein
Oliwia Angerstein was:
Maciej Barej
Maciej Barej was:
Robert Brudziński
Robert Brudziński was:
Radosław Cabała
Radosław Cabała was:
Urszula Chrzanowska
Urszula Chrzanowska was:
Piotr Czarniecki
Piotr Czarniecki was:
Bartosz Czyrek
Bartosz Czyrek was:
Dorian Dąbrowski
Dorian Dąbrowski was:
Antonina Dudziak
Antonina Dudziak was:
Artur Gortatowski
Artur Gortatowski was:
Maciej Góral
Maciej Góral was:
Marlena Gulka
Marlena Gulka was:
Jerzy Hojda
Jerzy Hojda was:
Lena Houda
Lena Houda was:
Zofia Izdebska
Zofia Izdebska was:
Artur Kalicki
Artur Kalicki was:
Matylda Katan
Matylda Katan was:
Szymon Kościuszko
Szymon Kościuszko was:
Robert Kowalczyk
Robert Kowalczyk was:
Przemysław Krawczyk
Przemysław Krawczyk was:
Wilhelmina Lipińska
Wilhelmina Lipińska was:
Radosław Ochnio
Radosław Ochnio was:
Wiktor Madejczyk
Wiktor Madejczyk was:
Jarosław Malinowski
Jarosław Malinowski was:
Lidia Mikiewicz
Lidia Mikiewicz was:
Manuela Mikiewicz
Manuela Mikiewicz was:
Bartosz Mrozowski
Bartosz Mrozowski was:
Łukasz Niedźwiecki
Łukasz Niedźwiecki was:
Jakub Potyrała
Jakub Potyrała was:
Maciej Romanowski
Maciej Romanowski was:
Robert Rutkowski
Robert Rutkowski was:
Magdalena Ryniewicz
Magdalena Ryniewicz was:
Natalia Strzelecka
Natalia Strzelecka was:
Aleksandra Terpińska
Aleksandra Terpińska was:
Maciej Zegarski
Maciej Zegarski was:
Powered by Rocket Loader